pyasic

M3X Models

M30 V10

Bases: M3X, M30V10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30.py
class BTMinerM30V10(M3X, M30V10):
  pass

M30 V20

Bases: M3X, M30V20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30.py
class BTMinerM30V20(M3X, M30V20):
  pass

M30K V10

Bases: M3X, M30KV10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30K.py
class BTMinerM30KV10(M3X, M30KV10):
  pass

M30L V10

Bases: M3X, M30LV10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30L.py
class BTMinerM30LV10(M3X, M30LV10):
  pass

M30S V10

Bases: M3X, M30SV10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SV10(M3X, M30SV10):
  pass

M30S V20

Bases: M3X, M30SV20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SV20(M3X, M30SV20):
  pass

M30S V30

Bases: M3X, M30SV30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SV30(M3X, M30SV30):
  pass

M30S V40

Bases: M3X, M30SV40

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SV40(M3X, M30SV40):
  pass

M30S V50

Bases: M3X, M30SV50

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SV50(M3X, M30SV50):
  pass

M30S V60

Bases: M3X, M30SV60

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SV60(M3X, M30SV60):
  pass

M30S V70

Bases: M3X, M30SV70

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SV70(M3X, M30SV70):
  pass

M30S V80

Bases: M3X, M30SV80

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SV80(M3X, M30SV80):
  pass

M30S VE10

Bases: M3X, M30SVE10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVE10(M3X, M30SVE10):
  pass

M30S VE20

Bases: M3X, M30SVE20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVE20(M3X, M30SVE20):
  pass

M30S VE30

Bases: M3X, M30SVE30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVE30(M3X, M30SVE30):
  pass

M30S VE40

Bases: M3X, M30SVE40

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVE40(M3X, M30SVE40):
  pass

M30S VE50

Bases: M3X, M30SVE50

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVE50(M3X, M30SVE50):
  pass

M30S VE60

Bases: M3X, M30SVE60

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVE60(M3X, M30SVE60):
  pass

M30S VE70

Bases: M3X, M30SVE70

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVE70(M3X, M30SVE70):
  pass

M30S VF10

Bases: M3X, M30SVF10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVF10(M3X, M30SVF10):
  pass

M30S VF20

Bases: M3X, M30SVF20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVF20(M3X, M30SVF20):
  pass

M30S VF30

Bases: M3X, M30SVF30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVF30(M3X, M30SVF30):
  pass

M30S VG10

Bases: M3X, M30SVG10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVG10(M3X, M30SVG10):
  pass

M30S VG20

Bases: M3X, M30SVG20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVG20(M3X, M30SVG20):
  pass

M30S VG30

Bases: M3X, M30SVG30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVG30(M3X, M30SVG30):
  pass

M30S VG40

Bases: M3X, M30SVG40

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVG40(M3X, M30SVG40):
  pass

M30S VH10

Bases: M3X, M30SVH10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVH10(M3X, M30SVH10):
  pass

M30S VH20

Bases: M3X, M30SVH20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVH20(M3X, M30SVH20):
  pass

M30S VH30

Bases: M3X, M30SVH30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVH30(M3X, M30SVH30):
  pass

M30S VH40

Bases: M3X, M30SVH40

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVH40(M3X, M30SVH40):
  pass

M30S VH50

Bases: M3X, M30SVH50

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVH50(M3X, M30SVH50):
  pass

M30S VH60

Bases: M3X, M30SVH60

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVH60(M3X, M30SVH60):
  pass

M30S VI20

Bases: M3X, M30SVI20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S.py
class BTMinerM30SVI20(M3X, M30SVI20):
  pass

M30S+ V10

Bases: M3X, M30SPlusV10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusV10(M3X, M30SPlusV10):
  pass

M30S+ V20

Bases: M3X, M30SPlusV20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusV20(M3X, M30SPlusV20):
  pass

M30S+ V30

Bases: M3X, M30SPlusV30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusV30(M3X, M30SPlusV30):
  pass

M30S+ V40

Bases: M3X, M30SPlusV40

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusV40(M3X, M30SPlusV40):
  pass

M30S+ V50

Bases: M3X, M30SPlusV50

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusV50(M3X, M30SPlusV50):
  pass

M30S+ V60

Bases: M3X, M30SPlusV60

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusV60(M3X, M30SPlusV60):
  pass

M30S+ V70

Bases: M3X, M30SPlusV70

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusV70(M3X, M30SPlusV70):
  pass

M30S+ V80

Bases: M3X, M30SPlusV80

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusV80(M3X, M30SPlusV80):
  pass

M30S+ V90

Bases: M3X, M30SPlusV90

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusV90(M3X, M30SPlusV90):
  pass

M30S+ V100

Bases: M3X, M30SPlusV100

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusV100(M3X, M30SPlusV100):
  pass

M30S+ VE30

Bases: M3X, M30SPlusVE30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVE30(M3X, M30SPlusVE30):
  pass

M30S+ VE40

Bases: M3X, M30SPlusVE40

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVE40(M3X, M30SPlusVE40):
  pass

M30S+ VE50

Bases: M3X, M30SPlusVE50

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVE50(M3X, M30SPlusVE50):
  pass

M30S+ VE60

Bases: M3X, M30SPlusVE60

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVE60(M3X, M30SPlusVE60):
  pass

M30S+ VE70

Bases: M3X, M30SPlusVE70

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVE70(M3X, M30SPlusVE70):
  pass

M30S+ VE80

Bases: M3X, M30SPlusVE80

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVE80(M3X, M30SPlusVE80):
  pass

M30S+ VE90

Bases: M3X, M30SPlusVE90

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVE90(M3X, M30SPlusVE90):
  pass

M30S+ VE100

Bases: M3X, M30SPlusVE100

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVE100(M3X, M30SPlusVE100):
  pass

M30S+ VF20

Bases: M3X, M30SPlusVF20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVF20(M3X, M30SPlusVF20):
  pass

M30S+ VF30

Bases: M3X, M30SPlusVF30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVF30(M3X, M30SPlusVF30):
  pass

M30S+ VG20

Bases: M3X, M30SPlusVG20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVG20(M3X, M30SPlusVG20):
  pass

M30S+ VG30

Bases: M3X, M30SPlusVG30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVG30(M3X, M30SPlusVG30):
  pass

M30S+ VG40

Bases: M3X, M30SPlusVG40

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVG40(M3X, M30SPlusVG40):
  pass

M30S+ VG50

Bases: M3X, M30SPlusVG50

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVG50(M3X, M30SPlusVG50):
  pass

M30S+ VG60

Bases: M3X, M30SPlusVG60

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVG60(M3X, M30SPlusVG60):
  pass

M30S+ VH10

Bases: M3X, M30SPlusVH10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVH10(M3X, M30SPlusVH10):
  pass

M30S+ VH20

Bases: M3X, M30SPlusVH20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVH20(M3X, M30SPlusVH20):
  pass

M30S+ VH30

Bases: M3X, M30SPlusVH30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVH30(M3X, M30SPlusVH30):
  pass

M30S+ VH40

Bases: M3X, M30SPlusVH40

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVH40(M3X, M30SPlusVH40):
  pass

M30S+ VH50

Bases: M3X, M30SPlusVH50

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVH50(M3X, M30SPlusVH50):
  pass

M30S+ VH60

Bases: M3X, M30SPlusVH60

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus.py
class BTMinerM30SPlusVH60(M3X, M30SPlusVH60):
  pass

M30S++ V10

Bases: M3X, M30SPlusPlusV10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusV10(M3X, M30SPlusPlusV10):
  pass

M30S++ V20

Bases: M3X, M30SPlusPlusV20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusV20(M3X, M30SPlusPlusV20):
  pass

M30S++ VE30

Bases: M3X, M30SPlusPlusVE30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVE30(M3X, M30SPlusPlusVE30):
  pass

M30S++ VE40

Bases: M3X, M30SPlusPlusVE40

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVE40(M3X, M30SPlusPlusVE40):
  pass

M30S++ VE50

Bases: M3X, M30SPlusPlusVE50

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVE50(M3X, M30SPlusPlusVE50):
  pass

M30S++ VF40

Bases: M3X, M30SPlusPlusVF40

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVF40(M3X, M30SPlusPlusVF40):
  pass

M30S++ VG30

Bases: M3X, M30SPlusPlusVG30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVG30(M3X, M30SPlusPlusVG30):
  pass

M30S++ VG40

Bases: M3X, M30SPlusPlusVG40

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVG40(M3X, M30SPlusPlusVG40):
  pass

M30S++ VG50

Bases: M3X, M30SPlusPlusVG50

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVG50(M3X, M30SPlusPlusVG50):
  pass

M30S++ VH10

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVH10(M3X, M30SPlusPlusVH10):
  pass

M30S++ VH20

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVH20(M3X, M30SPlusPlusVH20):
  pass

M30S++ VH30

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVH30(M3X, M30SPlusPlusVH30):
  pass

M30S++ VH40

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH40

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVH40(M3X, M30SPlusPlusVH40):
  pass

M30S++ VH50

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH50

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVH50(M3X, M30SPlusPlusVH50):
  pass

M30S++ VH60

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH60

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVH60(M3X, M30SPlusPlusVH60):
  pass

M30S++ VH70

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH70

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVH70(M3X, M30SPlusPlusVH70):
  pass

M30S++ VH80

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH80

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVH80(M3X, M30SPlusPlusVH80):
  pass

M30S++ VH90

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH90

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVH90(M3X, M30SPlusPlusVH90):
  pass

M30S++ VH100

Bases: M3X, M30SPlusPlusVH100

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVH100(M3X, M30SPlusPlusVH100):
  pass

M30S++ VJ20

Bases: M3X, M30SPlusPlusVJ20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVJ20(M3X, M30SPlusPlusVJ20):
  pass

M30S++ VJ30

Bases: M3X, M30SPlusPlusVJ30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M30S_Plus_Plus.py
class BTMinerM30SPlusPlusVJ30(M3X, M30SPlusPlusVJ30):
  pass

M31 V10

Bases: M3X, M31V10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31.py
class BTMinerM31V10(M3X, M31V10):
  pass

M31 V20

Bases: M3X, M31V20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31.py
class BTMinerM31V20(M3X, M31V20):
  pass

M31H V10

Bases: M3X, M31HV10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31H.py
class BTMinerM31HV10(M3X, M31HV10):
  pass

M31H V40

Bases: M3X, M31HV40

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31H.py
class BTMinerM31HV40(M3X, M31HV40):
  pass

M30L V10

Bases: M3X, M30LV10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31L.py
class BTMinerM31LV10(M3X, M30LV10):
  pass

M31S V10

Bases: M3X, M31SV10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
class BTMinerM31SV10(M3X, M31SV10):
  pass

M31S V20

Bases: M3X, M31SV20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
class BTMinerM31SV20(M3X, M31SV20):
  pass

M31S V30

Bases: M3X, M31SV30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
class BTMinerM31SV30(M3X, M31SV30):
  pass

M31S V40

Bases: M3X, M31SV40

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
class BTMinerM31SV40(M3X, M31SV40):
  pass

M31S V50

Bases: M3X, M31SV50

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
class BTMinerM31SV50(M3X, M31SV50):
  pass

M31S V60

Bases: M3X, M31SV60

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
class BTMinerM31SV60(M3X, M31SV60):
  pass

M31S V70

Bases: M3X, M31SV70

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
class BTMinerM31SV70(M3X, M31SV70):
  pass

M31S V80

Bases: M3X, M31SV80

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
class BTMinerM31SV80(M3X, M31SV80):
  pass

M31S V90

Bases: M3X, M31SV90

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
class BTMinerM31SV90(M3X, M31SV90):
  pass

M31S VE10

Bases: M3X, M31SVE10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
class BTMinerM31SVE10(M3X, M31SVE10):
  pass

M31S VE20

Bases: M3X, M31SVE20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
class BTMinerM31SVE20(M3X, M31SVE20):
  pass

M31S VE30

Bases: M3X, M31SVE30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S.py
class BTMinerM31SVE30(M3X, M31SVE30):
  pass

M31SE V10

Bases: M3X, M31SEV10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31SE.py
class BTMinerM31SEV10(M3X, M31SEV10):
  pass

M31SE V20

Bases: M3X, M31SEV20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31SE.py
class BTMinerM31SEV20(M3X, M31SEV20):
  pass

M31SE V30

Bases: M3X, M31SEV30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31SE.py
class BTMinerM31SEV30(M3X, M31SEV30):
  pass

M31S+ V10

Bases: M3X, M31SPlusV10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusV10(M3X, M31SPlusV10):
  pass

M31S+ V20

Bases: M3X, M31SPlusV20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusV20(M3X, M31SPlusV20):
  pass

M31S+ V30

Bases: M3X, M31SPlusV30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusV30(M3X, M31SPlusV30):
  pass

M31S+ V40

Bases: M3X, M31SPlusV40

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusV40(M3X, M31SPlusV40):
  pass

M31S+ V50

Bases: M3X, M31SPlusV50

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusV50(M3X, M31SPlusV50):
  pass

M31S+ V60

Bases: M3X, M31SPlusV60

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusV60(M3X, M31SPlusV60):
  pass

M31S+ V80

Bases: M3X, M31SPlusV80

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusV80(M3X, M31SPlusV80):
  pass

M31S+ V90

Bases: M3X, M31SPlusV90

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusV90(M3X, M31SPlusV90):
  pass

M31S+ V100

Bases: M3X, M31SPlusV100

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusV100(M3X, M31SPlusV100):
  pass

M31S+ VE10

Bases: M3X, M31SPlusVE10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusVE10(M3X, M31SPlusVE10):
  pass

M31S+ VE20

Bases: M3X, M31SPlusVE20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusVE20(M3X, M31SPlusVE20):
  pass

M31S+ VE30

Bases: M3X, M31SPlusVE30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusVE30(M3X, M31SPlusVE30):
  pass

M31S+ VE40

Bases: M3X, M31SPlusVE40

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusVE40(M3X, M31SPlusVE40):
  pass

M31S+ VE50

Bases: M3X, M31SPlusVE50

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusVE50(M3X, M31SPlusVE50):
  pass

M31S+ VE60

Bases: M3X, M31SPlusVE60

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusVE60(M3X, M31SPlusVE60):
  pass

M31S+ VE80

Bases: M3X, M31SPlusVE80

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusVE80(M3X, M31SPlusVE80):
  pass

M31S+ VF20

Bases: M3X, M31SPlusVF20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusVF20(M3X, M31SPlusVF20):
  pass

M31S+ VF30

Bases: M3X, M31SPlusVF30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusVF30(M3X, M31SPlusVF30):
  pass

M31S+ VG20

Bases: M3X, M31SPlusVG20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusVG20(M3X, M31SPlusVG20):
  pass

M31S+ VG30

Bases: M3X, M31SPlusVG30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M31S_Plus.py
class BTMinerM31SPlusVG30(M3X, M31SPlusVG30):
  pass

M32 V10

Bases: M3X, M32V10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M32.py
class BTMinerM32V10(M3X, M32V10):
  pass

M32 V20

Bases: M3X, M32V20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M32.py
class BTMinerM32V20(M3X, M32V20):
  pass

M33 V10

Bases: M3X, M33V10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M33.py
class BTMinerM33V10(M3X, M33V10):
  pass

M33 V20

Bases: M3X, M33V20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M33.py
class BTMinerM33V20(M3X, M33V20):
  pass

M33 V30

Bases: M3X, M33V30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M33.py
class BTMinerM33V30(M3X, M33V30):
  pass

M33S VG30

Bases: M3X, M33SVG30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M33S.py
class BTMinerM33SVG30(M3X, M33SVG30):
  pass

M33S+ VG20

Bases: M3X, M33SPlusVG20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M33S_Plus.py
class BTMinerM33SPlusVG20(M3X, M33SPlusVG20):
  pass

M33S+ VH20

Bases: M3X, M33SPlusVH20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M33S_Plus.py
class BTMinerM33SPlusVH20(M3X, M33SPlusVH20):
  pass

M33S+ VH30

Bases: M3X, M33SPlusVH30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M33S_Plus.py
class BTMinerM33SPlusVH30(M3X, M33SPlusVH30):
  pass

M33S++ VH20

Bases: M3X, M33SPlusPlusVH20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M33S_Plus_Plus.py
class BTMinerM33SPlusPlusVH20(M3X, M33SPlusPlusVH20):
  pass

M33S++ VH30

Bases: M3X, M33SPlusPlusVH30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M33S_Plus_Plus.py
class BTMinerM33SPlusPlusVH30(M3X, M33SPlusPlusVH30):
  pass

M33S++ VG40

Bases: M3X, M33SPlusPlusVG40

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M33S_Plus_Plus.py
class BTMinerM33SPlusPlusVG40(M3X, M33SPlusPlusVG40):
  pass

M34S+ VE10

Bases: M3X, M34SPlusVE10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M34S_Plus.py
class BTMinerM34SPlusVE10(M3X, M34SPlusVE10):
  pass

M36S VE10

Bases: M3X, M36SVE10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M36S.py
class BTMinerM36SVE10(M3X, M36SVE10):
  pass

M36S+ VG30

Bases: M3X, M36SPlusVG30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M36S_Plus.py
class BTMinerM36SPlusVG30(M3X, M36SPlusVG30):
  pass

M36S++ VH30

Bases: M3X, M36SPlusPlusVH30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M36S_Plus_Plus.py
class BTMinerM36SPlusPlusVH30(M3X, M36SPlusPlusVH30):
  pass

M39 V10

Bases: M3X, M39V10

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M39.py
class BTMinerM39V10(M3X, M39V10):
  pass

M39 V20

Bases: M3X, M39V20

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M39.py
class BTMinerM39V20(M3X, M39V20):
  pass

M39 V30

Bases: M3X, M39V30

Source code in pyasic/miners/whatsminer/btminer/M3X/M39.py
class BTMinerM39V30(M3X, M39V30):
  pass